Podwykonawcy.org

Usługi

Usługi świadczone przez Stowarzyszenie Podwykonawcy.org

1 Poręczenia wadialne i gwarancja dobrego wykonania

Nie angażuj gotówki w wadia przetargowe. Uzyskaj skutecznie poręczenie wadialne przez publiczne instytucję non-profit, które pozwoli Ci startować w przetargach bez konieczności składania wadiów w gotówce. Dzięki Stowarzyszeniu załatwisz sprawnie wszelkie formalności 

 • koszt poręczenia 0,2% w skali 30 dni. Weryfikacja zdolności finansowej oraz otwarcie linii z limitem maksymalnym do 1.200.000 zł bez opłat. Dla pełnego limitu 1.200.00 zł orientacyjny roczny koszt gwarancji wadialnych wg standardowych cen rynkowych banków i ubezpieczycieli wyniósłby ok. 57.600,00 zł (4,8 % rocznie) – oszczędzasz 28.800,00 zł

 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o udzielenie poręczenia wadialnego i szybka odpowiedz zwrotna

 • w przypadku aktywnego korzystania z poręczeń możliwość uzyskania w formie zwolnienia ze składki członkowskiej do pełnej jej wysokości
 • gwarancja dobrego wykonania
2 Windykacja należności

Zdaj się na ekspertów w zakresie odzyskiwania należności. Skuteczność procesu windykacyjnego zależy od fachowości oraz znajomości branży dłużnika. Stowarzyszenie skupia ekspertów, którzy znają rynek budowlany i wesprą Cię w przypadku kwestionowania wierzytelności np.: twój zleceniodawca kwestionuje jakość prac odmawiając zapłaty. Nasi fachowcy są w stanie ocenić jakość prac i wesprzeć Cię przy dochodzeniu zapłaty.

 • Skierowanie wezwania do zapłaty 100 zł
 • Dla członków Stowarzyszenia 100 zł 0 zł
 • Windykacja polubowna: atrakcyjna prowizja od 0,5%
 • Windykacja sądowa świadczona przez współpracujące kancelarię (skierowane sprawy do sądu lub e-sądu, uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty), atrakcyjne prowizje uzależnione od wysokości długu oraz długości zwłoki.
 • Negocjacje i mediacje w postępowaniu windykacyjnym
3 Wpisy wierzytelność do bazy dłużników Big InfoMonitor

Ostrzeż innych oraz banki i inne instytucję finansowe o swoich niesolidnych zleceniodawcach i kontrahentach. Dzięki umowie partnerskiej z wiodącym polskim rejestrem dłużników BIG INFOMONITOR S.A. masz możliwość skorzystać z rabatów partnerskich i wsparcia przy wpisie swojej wierzytelności do rejestru dłużników. Dzięki stowarzyszeniu:

 • Opłaty dla członka Stowarzyszenia: 20 zł miesięcznie (przy skorzystaniu z usługi), a także kwota indywidualnie wynegocjowana przez Stowarzyszenie - wielokrotnie niższa od ceny standardowej
 • Wsparcie przy wpisie dłużnika do rejestru (Stowarzyszenie zgłosi dług w Twoim imieniu)
 • Pomoc prawna w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dłużnika 0 zł 
4 Bezpłatne porady ekspertów

Korzystaj z bezpłatnych porad ekspertów – inżynierów budowalnych, branżystów ppoż. Jako członek Stowarzyszenia uzyskujesz dostęp do darmowych konsultacji podczas dyżurów ekspertów lub w innych pilnych sytuacjach

 • Konsultacje z 5 ekspertami nie mniej niż 200 zł*5=1.000 zł
 • Dla członków Stowarzyszenie 1.000zł 0zł

W sytuacjach tego wymagających szersza niż krótkie porady współpraca ekspertów oraz członków Stowarzyszenia odbywa się na preferencyjnych uzgodnieniach indywidualnie warunkach. 

5 Opieka Prawna

Nawet drobne błędy w umowach lub w toku czynności odbiorowych mogą skoro kosztować. Zapewnij sobie możliwość korzystania z konsultacji z prawnikami i doradcami podatkowymi, którzy znają się na rzeczy w zakresie problematyki budowlanej. Porady dostępne są bezpłatnie poprzez infolinię dyżurów w formule krótkich porad 

 • Konsultacje prawne nie mniej niż 200 zł*5= 1.000 zł
 • Dla członków Stowarzyszenia 0 zł 
6 Wsparcie przy odbiorach robót oraz innych czynnościach

Potrzebujesz wsparcia, gdy odmawiają Twoich prac lub robót albo chcą Ci zapłacić mniej niż wynika to z umowy? Okazuje się, że inwestor wstrzymał finansowanie albo chcą Ci zapłacić mniej niż wynika z umowy? Okazuje się, że inwestor wstrzymał finansowanie albo nakładając na Ciebie niezasadne kary umowne. Po to są najlepsi eksperci, aby służyć Ci pomocą. Porady, ekspertyzy, wsparcie w mediach i negocjacjach. Jeśli konsultacje lub porady byłyby niewystraczające eksperci Stowarzyszenia mogą zdecydować o bezpośrednim wsparciu i zaangażowaniu się w spór z Twoim niesolidnym kontrahentem. Będąc członkiem Stowarzyszenia nie jesteś sam. Wsparcie jest świadczone w zależności od ceny ekspertów co do formy i zakresu. Dzięki Stowarzyszeniu uzyskasz:

 • Bezpośrednią pomoc przy czynnościach odbiorowych budowy
 • Przygotowanie opinii i ekspertyz
 • Wsparcie w negocjacjach 
 • pomoc w formalnej dokumentacji zw. z bezpieczeństwem prac

Warunki wsparcia są indywidualnie negocjowanie, jednakże jako członek Stowarzyszenia możesz liczyć na rabaty, a uzasadnionych przypadkach również zaangażowanie za 0 zł. Gdy sytuacja jest nadzwyczajna Stowarzyszenie może podjąć ssie interwencji na swój koszt. Pomoc specjalistów w branży: prawników, inspektora i mediatorów. 

7 Biały Wywiad

Biały wywiad, czyli legalne działania, które pozwolą Ci uzyskać informację o kontrahentach. Dzięki Stowarzyszeniu sprawdzisz swoich kontrahentów:

 • W bazie dłużników Big InfoMonitor 29 zł jeden raport dla członków Stowarzyszenia 0 zł 
 • Powiązania kapitałowe (udział w firmach i spółkach, wielkości ich kapitałów) 0 zł
 • Uzyskasz informację na zamkniętej grupie Facebook od innych członków Stowarzyszenia (Grupa Podwykonawcy.org)

·    

8 Pozostałe korzyści

Zdobądź kontakty, dzięki którym rozwiniesz swoja działalność:

 • Spotkania mniej i bardziej oficjalne ( od towarzyskich, po oficjalne kongresy)
 • Zamknięta grupa Podwykonawcy.org na Facebooku
 • Współpraca z licznymi partnerami Stowarzyszenia P
 • Promowanie dobrych praktyk

Zdobędziesz ekspercką wiedze:

 • Dostęp do wyselekcjonowanych materiałów i poradników np.:

  ü  W jaki sposób dokonać prawidłowo zgłoszenia podwykonawcy

  ü  Na co uważać w protokole obioru

   ü  Czy mogę wstrzymać się z realizacją prac

   • Szkolenia i seminaria
   • Zniżki i rabaty
   • Możliwość prezentacji swojej firmy w skali ogólnopolskiej
   • Przynależności do wyjątkowej grupy ludzi w branży w celu reprezentacji wspólnych interesów 
   • Masz realny wpływ na budowanie marki Stowarzyszenia i kierunku jej rozwoju