Podwykonawcy.org

Usługi

Usługi świadczone przez Stowarzyszenie Podwykonawcy.org

1 Kompendium unikatowej wiedzy branżowej oraz specjalistycznej
2 Weryfikacja (scoring) oraz windykacja dłużników
 • negocjacje i mediacje w postępowaniu windykacyjnym
 • wsparcie poprzez rekomendowane wyspecjalizowane firmy
 • współpraca z BigInfo Monitorwww.big.pl, EulerHermes
3 Pomoc w zatrudnianiu pracowników / szukaniu zleceń
 • współpraca z agencjami pośrednictwa
 • wsparcie prawne (przygotowanie pakietów umów; regulaminów; wsparcie podatkowe
 • wyszukiwanie specjalistów do współpracy
 • w nagłych sytuacjach udostępnianie pracowników “na godziny”
4 Prawne i merytoryczne wsparcie w negocjacjach, mediacjach
 • spory grupowe, indywidualne, z generalnymi wykonawcami, inwestorami, podwykonawca, konsorcjantami
 • wsparcie mediatorów, specjalistów w danej branży
 • wsparcie w sporach sądowych
5 Kompleksowe wsparcie w odbiorach robót
 • wsparcie w kwestiach spornych
 • pomoc specjalistów w branży: prawników, inspektorów, mediatorów
 • promowanie dobrych praktyk
 • mediacje
6 Kompleksowe wsparcie w zakresie BHP
 • organizowanie szkoleń grupowych na atrakcyjnych warunkach
 • przeszkolenia pracowników przez rekomendowanych specjalistów
 • pomoc w razie wypadku przy pracy
 • pomoc w formalnej dokumentacji zw. z bezpieczeństwem pracy
7 Wdrażanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie
 • poradniki, e-booki, szkolenia
 • lista niebezpiecznych lub jednostronnych zapisów w umowach i innych dokumentach o znaczeniu prawnym w toku procesu budowlanego
 • lista klauzul nie rekomendowanych lub niebezpiecznych
8 Postępowanie w związku z rażącym zaniżaniem cen (dumpingiem)
 • kompleksowe przygotowanie narzędzi i rozwiązań
 • opiniowanie w przetargach publicznych
 • przygotowanie prawnych i specjalistycznych odwołań
 • promowanie dobrych praktyk
9 Rabaty na konferencje, kongresy, szkolenia, zniżki na produkty i usługi partnerów
10 Dostęp do specjalistycznych szkoleń, poradników, dokumentów, wzorów umów oraz rozwiązań funkcjonujących za granicą
11 Tworzenie grup i konsorcjów
 • możliwość znalezienia partnerów biznesowych wśród członków Stowarzyszenia
12 Wsparcie finansowe
 • w nagłych sytuacjach losowych
 • dla przedsiębiorców w krytycznych sytuacjach
 • dla oszukanych podwykonawców
13 Kaucje i gwarancje (zabezpieczenie środków)
 • ocena ryzyka w związku z danym kontraktem
 • współpraca z towarzystwami
 • współpraca z MRFP, możliwość zabezpieczenia środków pozostawionych jako gwarancja robót
 • promowanie dobrych praktyk (pdf’y, szkolenia)