Podwykonawcy.org

4 filary działalności

Główną ideą i misją idącą za powołaniem Stowarzyszenia ma być zabezpieczenie interesów małych i średnich przedsiębiorców branży budowlanej oraz wsparcie ich w bieżących działaniach i problemach. Istotą Stowarzyszenia podwykonawcy.org jest również misja edukacyjno-szkleniowa, mająca na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie zarządzania, ekonomii, prawa oraz innych specjalistycznych dziedzin, a także wymiana doświadczeń na kanwie tworzonej, zintegrowanej i wspierającej społeczności."

01 Prawo, podatki, administracja

Każda inwestycja i idące za nią kontrakty i umowy, to szereg zagadnień prawnych. Począwszy od prawa budowlanego, kwestii administracyjnych, podatkach i składkach ZUS, a kończąc na zapisach w kontrakcie z inwestorem lub generalnym wykonawcą.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że skuteczna i bezpieczna działalność wymaga bardzo dobrego zorientowania w dokumentacji, znajomości prawa i procedur. Czy zastanawiałeś się na przykład, jaka jest różnica między fakturą z podpisem a bez podpisu odbiorcy? Albo jak reagować, gdy np. inwestor nie płaci? Czy w takim wypadku mogę wstrzymać pracę, czy muszę je dokończyć? Zdarzyło Ci się słyszeć różne sprzeczne porady? Czy wiesz jak skutecznie przygotować się do sporu, zabezpieczyć dowody, oraz prowadzić skuteczne negocjacje, co być może pozwoli uniknąć sporu w sądzie? Przysłowiowo „przycisnąć” niesolidnego kontrahenta.

Jednym z filarów działalności Stowarzyszenia jest monitorowanie przestrzeni prawnej w jakiej działa branża budowlane i firmy naszych członków. W ramach spotkań, seminariów dostarczamy bieżącą wiedzę, porady i uczulamy na nowe nadchodzące zmiany. Członkom Stowarzyszenia udostępniamy autorskie instrukcje i poradniki, które powinny być w biurze każdej firmy budowlanej.
Nasze zaangażowanie kierujemy również na realną pomoc poprzez mediacje w sporach grupowych z inwestorami i generalnymi wykonawcami. Siłą Stowarzyszenia jest jedność i solidarność jego członków jako liczącej się grupy w branży budowlanej.
Każdy członek Stowarzyszenia może również skorzystać z porad prawnych i indywidualnych konsultacji z prawnikami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami - którzy specjalizują się w działalności w branży budowlanej.

02 Wsparcie specjalistów / ekspertów

Potrzebna Ci wycena prac, ekspertyza? Nie zgadzasz się z zarzutami, że prace Twoje są wadliwe? Odmówiono Ci niesłusznie odbiorów i zapłaty? Przedstawiono Ci wadliwe obmiary, z którymi się nie zgadzasz? Brakuje Ci pomysłu na wykonanie lub rozwiązanie techniczne problemu, branżysty lub specjalisty?

Połowa sukcesu to sprawdzeni ludzie i specjaliści w swoich dziedzinach. Stawiamy na ludzi z doświadczeniem, którzy mają rozwiązania i odpowiedzi na stawiane przed nimi zadania i którzy nie muszą uczyć się na Twoim problemie.

Baza rzeczoznawców, sprawdzonych ekspertów zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia – jest teraz do Twojej dyspozycji. Jako członek Stowarzyszenia – dzięki wsparciu profesjonalistów, siły stowarzyszenia – otrzymujesz darmowy lub na preferencyjnych warunkach dostęp do profesjonalnego wsparcia. A przede wszystkim dostęp do ludzi sprawdzonych.

03 Informacja i edukacja

Każda inwestycja i idące za nią kontrakty i umowy, to szereg zagadnień prawnych. Począwszy od prawa budowlanego, kwestii administracyjnych, podatkach i składkach ZUS, a kończąc na zapisach w kontrakcie z inwestorem lub generalnym wykonawcą.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że skuteczna i bezpieczna działalność wymaga bardzo dobrego zorientowania w dokumentacji, znajomości prawa i procedur. Czy zastanawiałeś się na przykład, jaka jest różnica między fakturą z podpisem a bez podpisu odbiorcy? Albo jak reagować, gdy np. inwestor nie płaci? Czy w takim wypadku mogę wstrzymać prace, czy muszę je dokończyć? Zdarzyło Ci się słyszeć różne sprzeczne porady? Czy wiesz jak skutecznie przygotować się do sporu, zabezpieczyć dowody, oraz prowadzić skuteczne negocjacje, co być może pozwoli uniknąć sporu w sądzie? Przysłowiowo „przycisnąć” niesolidnego kontrahenta.

04 Społeczność i komunikacja

Bezpieczeństwo w biznesie to wiedza, umiejętności i kompetencje ludzi, którzy go prowadzą i wspierają. To wiedza i informacja, to odpowiednie narzędzia i instrumenty. Nie w każdej firmie można zatrudnić specjalistę z każdej dziedziny. Nie w każdej też firmie jest sens gromadzić informacje, które okażą się tylko czasem przydatne. Bezpieczeństwo w biznesie, to esencja wszystkich kompetencji, na które stawiamy naszym Stowarzyszeniu, a więc komunikacji i informacji, wiedzy i edukacji, ludzi i ich umiejętności.

Działalność Stowarzyszenia wspiera bezpieczne prowadzenie Twojej firmy jako członka Stowarzyszenia w szczególności poprzez bezpłatny lub na preferencyjnych warunkach dostęp (bezpłatne lub na preferencyjnych dla członków warunkach):

  • możliwość konsultacji zagadnień i problemów ze sprawdzonymi rzeczoznawcami, specjalistami i ekspertami,
  • zapewnia dostęp do specjalistycznych baz i informacji (wywiad gospodarczy),
  • to narzędzia komunikacji między członkami Stowarzyszenia,
  • to spotkania, seminaria i konferencje (bardziej i mniej formalne),
  • eksperckie materiały.

Budując siłę Stowarzyszenia, jego rozpoznawalność, znaczenia na rynku – zwiększamy potencjał każdego z jego członków.