Podwykonawcy.org

Misja / wizja

Główną ideą i misją idącą za powołaniem Stowarzyszenia jest zabezpieczenie interesów małych i średnich przedsiębiorców branży budowlanej oraz wsparcie ich w bieżących działaniach i problemach. Istotą Stowarzyszenia podwykonawcy.org jest również misja edukacyjno-szkoleniowa, mająca na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie zarządzania, ekonomii, prawa oraz innych specjalistycznych dziedzin, a także wymiana doświadczeń na kanwie tworzonej, zintegrowanej i wspierającej społeczności.


"Stowarzyszenie zostało powołane dla ochrony praw i interesów członków oraz reprezentowania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami."

(Par. 7 ust. 1 Statutu)